Administracinė informacija

DOKUMENTAI

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės įstatai

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės darbuotojų darbo užmokesčiu galite susipažinti čia.

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vyriausiojo gydytojo darbotvarke susipažinti galite čia.

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės 2018-2020 metų Strateginės veiklos planu galite susipažinti čia.

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės darbo užmokesčio dydžio nustatymo tvarka galite susipažinti čia.

TAISYKLĖS

Vidaus tvarkos taisyklės

 Pacientų teisės ir pareigos

Viešuosius ir privačiuosius interesus privalančių deklaruoti pareigybių sąrašas

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Darbuotojų elgesio kodeksas

ATASKAITOS

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės 2018 metų veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaita galite susipažinti čia

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės darbuotojų darbo užmokesčiu galite susipažinti čia.

FINANSAI

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės 2019 metų finansinės veiklos dokumentais galite susipažinti čia.

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės finansinės būklės ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. galima susipažinti čia

Su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės aiškinamuoju raštu 2020 m. galima susipažinti čia

Finansinėsataskaitos2021-12-31

Aiškinamasisraštas2021-12-31

Informacija atnaujinta 2022-06-06

Skip to content